Wednesday, April 3, 2013

Because love makes me prettier...


Kimono: Pull&Bear, earrings: H&M

Hi, sweethearts! I am really sorry for the long pause me and my blog had... I have no explanation, there is no excuse. I just want you to know... I am so sorry. I really am. Because I said that I won't give up on my blog, but this is exactly what I did. 

But here we go again... I am back, full of inspirations, ideas, wishes... Are you ready for all this? 
One of my best friends said to me yesterday after she saw this picture above that my love is making me prettier every single day and she is seeing this in every new picture I post on Facebook. At first I didn't believe her... But then I looked again... And I don't know if I am prettier, but I look so pieceful and I am so happy about it. No anger, no regrets, no tears, no pain. Just pieceful and love. Love for my love, love from my love... 

p.s. This Kimono I bougth in Budapest, where I was for 5 days, as I told you some time ago. It was amazing.... More pictures and more about our trip are coming soon... Don't miss them :) 


//

Здравейте, красотички! Наистина съжалявам за дългата пауза, която и аз и блога направихме... Нямам обяснение или извинение за това. Просто искам да знаете, че съжалявам. Наистина. Знам, че казах, че няма да се откажа или предам от блога, и в същото време точно това направих...

Но ето ме, завръщам се отново. Тук съм, пълна с идеи, желания и вдъхновение... Готови ли сте за всичко това? Една от най / добрите ми приятелки  вчера ми каза, виждайки горната снимка, че любовта ми ме разхубавява с всеки изминал ден и че това явление го наблюдава с всяка нова снимка, която качам във Фейсбук. Отначало не й повярвах. Но после разгледах снимката отново. Не знам дали става все по - хубава, но изглеждам спокойна, уравновесена, постигнала душевния мир, който така отдавна търся. Без гняв, без съжаление, без болка, без сълзи. Само спокойствие и любов. Любов към любовта ми, и любов от любовта ми..

п.с. Кимоното на снимката си го донесох от Будапеща, където бях за 5 дни, както бях споменала преди време. Беше невероятно преживяване. Повече снимки и разказ за нашата мини-почивка, очаквайте скоро...Не пропускайте!


No comments:

Post a Comment